Cairt Sláinte agus Sábháilteachta

CAISLEÁN RÍ EOIN

Fáilte go Caisleán an Rí Eoin

Tá roinnt beart tugtha isteach againn le go mbeidh do chuairt ar Chaisleán Rí Eoin chomh taitneamhach agus chomh sábháilte agus is féidir.

Fad

Coinnigh achar sábháilte ó dhaoine eile le do thoil

Sláinteachas

Cleachtaigh sláinteachas láimhe agus riospráide maith

Rialtas

Cloí le do thoil le treoir an Rialtais

Gan tadhall

Bain úsáid as íocaíocht gan tadhall nó le cárta nuair is féidir

Foireann

Cuir ceist ar ár bhfoireann má theastaíonn aon chúnamh uait le linn do chuairte

Cairt Sláinte agus Sábháilteachta

Ag teacht le treoir na hEagraíochta Domhanda Sláinte agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, tá na bearta seo a leanas curtha i bhfeidhm ag Caisleán Rí Eoin chun sláinte agus sábháilteacht ár gcuairteoirí agus ár bhfoirne a chinntiú agus cuairt thaitneamhach shábháilte ar ár ní is díol spéise.

Tá limistéir ard-theagmhála sainaitheanta againn a ndéanfar sláintíocht orthu go minic i rith an lae

Tá ár bhfoireann ar fad atá dírithe ar chustaiméirí oilte i réamhchúraimí Covid-19

Tá minicíocht na sláintíochta seomra folctha méadaithe againn

Tá roinnt stáisiún sláintíochta láimhe suiteáilte againn in áiteanna tábhachtacha laistigh agus lasmuigh d’eispéireas an chuairteora

Chuireamar treoirlínte nua um chiorrú sóisialta i bhfeidhm ar gach córas scuaine