Caisleán Rí Eoin

Inrochtaineacht

Féachann an suíomh Gréasáin seo le cloí le leibhéal A Dúbailte de Threoirlínte 2.0 Chuibhreannas an Ghréasáin Dhomhanda (W3C) maidir le hInrochtaineacht Ábhar agus le bheith inrochtana laistigh d’aon bhrabhsálaí. Forbraíodh an suíomh trí úsáid a bhaint as HTML & CSS a chomhlíonann caighdeáin.

Cé go ndéanann DAC Discover Limerick a dhícheall cloí leis na treoirlínte agus na caighdeáin inghlactha maidir le hinrochtaineacht agus inúsáidteacht, ní féidir é sin a dhéanamh i ngach cuid den suíomh Gréasáin i gcónaí. Má bhíonn deacracht ar bith agat rochtain a fháil ar shuíomh Gréasáin Chaisleán an Rí, déan teagmháil linn le do thoil.