Caisleán Rí Eoin

Dlí & Corparáideach

Beartas Príobháideachta agus Fianán

 1. Réamhrá

Tá meas iomlán ag Discover Limerick ar do cheart chun príobháideachta agus féachann sé go gníomhach le cearta príobháideachais na ndaoine a roinneann faisnéis leis an nGrúpa a chaomhnú de réir an Rialacháin Ghinearálta ar Chosaint Sonraí (AE 2016/679) (“GDPR”) agus príobháideachas náisiúnta agus Eorpach eile is infheidhme. reachtaíocht agus rialacháin (“Dlí um Chosaint Sonraí”).

Ciallaíonn Discover Limerick Discover Limerick DAC.

Baineann an Beartas Príobháideachta agus Fianán seo le gach fearann ​​agus suíomh Gréasáin ar le Discover Limerick DAC é. Tá aon naisc sheachtracha chuig láithreáin ghréasáin eile inaitheanta go soiléir mar sin agus nílimid freagrach as ábhar nó as polasaithe príobháideachais na suíomhanna gréasáin tríú páirtí seo.

 1. Cineálacha faisnéise a bhailítear

“Sonraí Pearsanta”

Is sonraí iad seo is féidir a úsáid chun tú a aithint go díreach agus d’fhéadfadh d’ainm, seoladh, uimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist, seoladh IP nó uimhir do chárta creidmheasa a bheith san áireamh. Ní bhailítear faisnéis den sórt sin uait ach amháin nuair a thugann tú féin í go deonach; mar shampla trí ríomhphost a sheoladh chugainn.

“Sonraí Neamhphearsanta”

Is sonraí iad seo a bhaineann le feidhmiú ár suíomhanna Gréasáin agus nach bhfuil baint acu le haon aitheantas pearsanta ar leith. Cosúil le go leor suíomhanna gréasáin eile bailímid faisnéis staitistiúil agus anailíseach a bhaineann lenár gcuairteoirí láithreán gréasáin agus conas a úsáideann siad ár láithreáin ghréasáin. I measc samplaí de shonraí neamhphearsanta dá leithéid tá na leathanaigh ar tugadh cuairt orthu ar ár suíomhanna Gréasáin, cineálacha brabhsálaí gréasáin nó URLanna uathúla ar tugadh cuairt orthu laistigh dár suíomhanna Gréasáin.

 1. Conas a úsáideann Discover Limerick DAC do chuid faisnéise?

“Sonraí Pearsanta”

Próiseálfaidh Discover Limerick DAC aon sonraí pearsanta a roinneann tú linn mar seo a leanas:

(a) Na hearraí nó na seirbhísí a d’iarr tú go sonrach a sholáthar duit, nó;

(b) Chun teagmháil a dhéanamh leat, más gá, maidir le do chumarsáid nó ordú nó chun freagra a thabhairt ar aon chumarsáid eile a fhéadfaidh tú a chur chugainn.

“Sonraí Neamhphearsanta”

Bainimid úsáid as na sonraí neamhphearsanta a bhailítear ónár láithreáin Ghréasáin i bhfoirm chomhiomlán chun inúsáidteacht, feidhmíocht agus éifeachtacht ár láithreáin ghréasáin a thuairisciú agus chun tuiscint níos fearr a fháil ar cad as a dtagann ár gcuairteoirí.

 

 1. Cé leis a roinneann Discover Limerick DAC do shonraí?

Ní nochtfaimid do shonraí pearsanta do thríú páirtithe, lasmuigh de Discover Limerick DAC, ach amháin má thoiligh tú leis an nochtadh seo nó mura gceanglaítear ar an tríú páirtí d’ordú a chomhlíonadh (i gcúinsí den sórt sin, tá an tríú páirtí faoi cheangal ag ceanglais chosanta sonraí comhchosúla ). Nochtfaimid do shonraí pearsanta má chreidimid de mheon macánta go gceanglaítear orainn iad a nochtadh chun aon dlí infheidhme, toghairm, barántas cuardaigh, cúirt nó ordú rialaitheach, nó ceanglas reachtúil eile a chomhlíonadh. Agus na haistrithe seo á ndéanamh againn, déanfaimid bearta chun a chinntiú go ndéantar do Shonraí Pearsanta a chosaint go leordhóthanach agus a aistriú de réir cheanglais an Dlí um Chosaint Sonraí. D’fhéadfadh go n-úsáidfí comhaontuithe aistrithe sonraí san fhoirm atá formheasta ag an gCoimisiún Eorpach nó meicníocht eile a aithnítear sa dlí um chosaint sonraí mar shásra eile a áirithíonn leibhéal leordhóthanach cosanta do Shonraí Pearsanta a aistrítear lasmuigh den LEE (mar shampla, clásail chaighdeánacha chonarthacha) a bheith i gceist leis sin.

Féadfaimid sonraí neamhphearsanta a sholáthar do thríú páirtithe, i gcás ina gcuirtear faisnéis den sórt sin le chéile le faisnéis chomhchosúil ó úsáideoirí eile ár láithreán. D’fhéadfadh go n-áireofaí ar na tríú páirtithe a bhféadfaimid an fhaisnéis seo a sholáthar dóibh, fógróirí ionchasacha nó iarbhír, soláthraithe seirbhísí fógraíochta (lena n-áirítear seirbhísí rianaithe láithreán gréasáin), comhpháirtithe tráchtála, urraitheoirí, ceadúnaithe, taighdeoirí agus páirtithe eile dá samhail.

 

 5Úsáid Fianán

Is gearrthóga beaga sonraí iad fianáin a fhéadfaidh suíomh Gréasáin a stóráil ar do ríomhaire chun buneolas a thaifeadadh, mar shainroghanna cuairteoirí. Úsáidtear fianáin chun patrúin úsáide, treochtaí tráchta agus iompar cuairteoirí a rianú. Úsáideann feidhmchláir ar líne uaireanta iad freisin chun feidhmiúlacht an úsáideora a fheabhsú.

Tabhair faoi deara, le do thoil, trí úsáid a bhaint as ár láithreáin ghréasáin, go nglacann tú le téarmaí an bheartais Príobháideachta agus Fianán seo. Féadfaidh tú an rogha a dhéanamh do bhrabhsálaí a shocrú chun fianáin a dhiúltú ó aon cheann dár láithreáin ghréasáin ach mar thoradh air sin, d’fhéadfadh go gcaillfidh tú roinnt feidhmiúlacht nó gnéithe den suíomh Gréasáin. Is féidir tuilleadh faisnéise faoi fhianáin agus sonraí faoi conas iad a bhainistiú nó a dhíchumasú a fháil ar www.aboutcookies.org.

Nuair a thugann tú cuairt ar cheann de na suíomhanna Gréasáin ar le Discover Limerick DAC iad , is féidir na cineálacha fianáin seo a leanas a shocrú ar do ghléas.

 • Fianáin feidhmíochta
 • Úsáidtear na fianáin seo chun faisnéis staitistiúil a bhailiú faoi chuairteoirí ar an suíomh Gréasáin agus na leathanaigh a bhfeiceann siad. Ní bhailíonn na fianáin seo faisnéis a shainaithníonn cuairteoir. Déantar an fhaisnéis go léir a bhailítear a chomhiomlánú agus a úsáid gan ainm. Bainimid úsáid as na fianáin seo chun tuiscint a fháil ar an ábhar a bhfuil tóir air a chuidíonn linn ár suíomh Gréasáin a fheabhsú.
 • Bainimid úsáid as ‘Google Analytics’ chun an tseirbhís seo a sholáthar ar seirbhís anailíse í a sholáthraíonn Google, Inc. (“Google”). Tarchuirtear an fhaisnéis atá stóráilte san fhianán chuig Google agus stóráiltear í ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe agus ansin úsáidtear í chun úsáid na gcuairteoirí ar ár suíomh Gréasáin a mheas agus chun tuarascálacha staitistiúla ar ghníomhaíocht an tsuímh Ghréasáin a thiomsú dúinn. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi ‘Google Analytics’ anseo. Tá tuilleadh faisnéise ar Google Analytics, lena n-áirítear conas tarraingt as, ar fáil anseo freisin ag an Lárionad Cabhrach ‘Google Analytics’.
 • Fianáin fheidhmiúla
 • Ligeann na fianáin seo don suíomh Gréasáin cuimhneamh ar na roghanna a dhéanann tú agus cuireann sé gnéithe feabhsaithe agus níos pearsanta ar fáil.
 • Fianáin tríú páirtí eile
 • Ní bhaineann roinnt fianáin atá socraithe ar ár láithreáin ghréasáin le Discover Limerick nó lenár gcomhpháirtithe. Nuair a thugann tú cuairt ar leathanach a bhfuil ábhar leabaithe ó, mar shampla, YouTube nó Facebook, féadfaidh na soláthraithe seirbhíse seo a bhfianán féin a shocrú ar do bhrabhsálaí gréasáin. Ní rialaimid úsáid na bhfianán seo agus ní féidir linn rochtain a fháil orthu mar gheall ar an mbealach a n-oibríonn fianáin, mar ní féidir ach le fianáin a rochtain ag an bpáirtí a shocraigh iad ar dtús. Ba cheart duit na láithreáin ghréasáin tríú páirtí a sheiceáil le haghaidh tuilleadh faisnéise fúthu seo.
 1. Príobháideacht Leanaí

Tá Discover Limerick tiomanta do riachtanais phríobháideachta leanaí a chosaint agus molaimid do thuismitheoirí agus caomhnóirí ról gníomhach a ghlacadh i ngníomhaíochtaí agus leasanna ar líne a bpáistí. Ní bhailíonn Discover Limerick go feasach faisnéis ó leanaí faoi bhun 16 bliana d’aois trína láithreáin ghréasáin agus ní dhíríonn Discover Limerick a shuíomhanna Gréasáin ar leanaí faoi 16 bliana d’aois.

 1. Sonraí Pearsanta a Nuashonrú, a Fhíorú agus a Scriosadh

De réir ár n-oibleagáidí faoi na Dlíthe um Chosaint Sonraí tá sé de cheart agat cóip a fháil de na sonraí pearsanta go léir atá againn fút. Tá sé de cheart agat freisin do shonraí a bheith ceartaithe, má tá siad míchruinn, nó scriosta, mura bhfuil cúis dhlisteanach ag Discover Limerick leis na sonraí a choinneáil. Ba cheart aon iarratais rochtana sonraí dá leithéid a chur isteach trí ríomhphost chuig dpo@limerick.ie, nó i scríbhinn chuig an Oifigeach Cosanta Sonraí, Discover Limerick DAC.

 1. Athruithe ar ár Ráiteas Príobháideachta

Déanaimid athbhreithniú ar an bPolasaí Príobháideachta seo go rialta agus coimeádaimid an ceart chun athruithe a dhéanamh ag am ar bith chun athruithe inár ngnó, ceanglais dhlíthiúla, agus an modh ina bpróiseálaimid Sonraí Pearsanta a chur san áireamh. Nuashonraíodh an Polasaí Príobháideachta seo an 28 Bealtaine, 2018. Féadfaimid athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartas seo agus athruithe a dhéanamh air ó am go chéile.

 

Cóipcheart

Tá ábhar ar an suíomh seo cosanta ag cóipcheart. Tá cóipcheart ar an ábhar agus tá sé faoi úinéireacht nó ceadúnaithe ag Discover Limerick DAC. Níl cead agat athruithe nó breisithe a dhéanamh ar an ábhar ar an suíomh seo. Is féidir ábhar a íoslódáil nó a chóipeáil le haghaidh úsáide pearsanta. Ní mór aitheantas cuí a thabhairt d’úinéir an chóipchirt má athfhoilsítear ábhar i bhformáid ar bith.

 

Séanadh

Cé go ndéantar gach iarracht cruinneas na faisnéise atá ar an láithreán seo a chinntiú, ní ghlacann Discover Limerick DAC le haon dliteanas as aon mhíchruinneas nó aon chaillteanas nó damáiste a eascraíonn as úsáid nó brath agus/nó scaipeadh faisnéise a fhaightear ón suíomh Gréasáin seo.