An tSraith Shóisearach agus Caisleán Rí Eoin

Caisleán Rí Eoin
Stair na Sraithe Sóisearaí
Tionscadail Samplacha

Tugann sonraíochtaí nua na Sraithe Sóisearaí deis do do rang an caisleán agus an suíomh seo a iniúchadh le peirspictíocht iomlán nua.

Cad atá á rá ag an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí Staire:
Agus tú ag pleanáil naisc agus comparáidí a dhéanamh idir daoine, saincheisteanna agus imeachtaí in áiteanna éagsúla agus i réanna stairiúla éagsúla(Toradh Foghlama 1.11) smaoinigh ar an athrú atá ag teacht ar stair shuíomh cosúil le Caisleán an Rí i Luimneach. Spreagfadh breathnú ar léigear, concas agus socrú na gcéadta bliain freisin breithniú ar Thoradh Foghlama 1.5 agus léirmhíniú fianaise, agus ar ndóigh bheadh an cumas chun breithiúnais stairiúla a fhorbairt agus feasacht ar thábhacht stairiúil a léiriú (Toradh Foghlama 1.7) mar bhonn agus mar thaca ag breithniú ar an caidreamh idir an Caisleán agus a thimpeallacht. Thabharfadh an Caisleán deis freisin do mhúinteoirí agus do dhaltaí breithniú a dhéanamh ar Thoradh Foghlama 3.6 ar bheatha agus bás i sochaí na meánaoise. D’fhéadfadh go gceadódh an suíomh meánaoiseach seo, i lár cathrach, pleanáil chun breathnú ar Thoradh Foghlama 2.1 ar phatrúin lonnaíochta na hÉireann.

Spreagann Stair na Sraithe Sóisearaí daoine óga le bheith ina staraithe agus suíomhanna a fhiosrú le trí phríomhshnáithe i gcuimhne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *